Uygurlar için çağrıda bulunan BM insan hakları Konseyi üyelerine Teşekkür mektubu

0

Teşekkür mektubu

Uygurlar için çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyelerine,

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde ortak mektupla Çin’i, Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri ve diğer Müslüman topluluklara mensup azınlıkları keyfi tutuklamalardan, onların serbest dolaşım haklarını ellerinden almaktan uzak durmaya davet eden; Çin’i, Doğu Türkistan ve Çin genelinde din ve inanç özgürlükleri de dahil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye çağıran 22 üye ülkeye tüm Uygur Türkleri adına teşekkür ediyoruz.

Yaş dolu gözlerimizi fark ettiğiniz ve çeşitli tehditlerle sesi boğulan halkımızın çığlıklarını kalbinizle duyduğunuz için Uygur Türkleri olarak sizlerden minnettarız. Adlarınız, bu 22 ülkenin adları bizim tarihimizde yerlerini bulacaktır.

Aynı zamanda Uygur halkının maruz kaldığı zulmün uluslararası kamuoyunda bilindiğinden çok daha ağır olduğunu hatırlatmakla birlikte gizli soykırım ve kültürel asimilasyona uğramakta olan halkımızı kurtarmaya yönelik daha ciddi ve daha çok önlemler alınmasını rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

                                           Uygur Times   

                                              11 Temmuz 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *