Çin raporu: Uygurlar Türk değil, İslam’ı Araplar dayattı

0

Çin, Xinjiang (Doğu Türkistan) ve Uygur meselesinin tarihi ile ilgili resmi görüşünü bildiren bir beyaz kitap yayınladı.

Çin Komünist Partisi’ne bağlı Devlet Konseyi Bilgi Ajansı’nın pazar günü (21 Temmuz) hazırladığı belgede skandal cümleler yer alıyor. Metinde Uygur Türklerinin Türklüğü yok sayılırken, “İslam, Uygur Türklerinin yöreye özgü ve tek inancı değildir” denildi. İslam’in Arap İmparatorluğu tarafından dayatılmış olduğu iddia edildi.

Xinjiang‘la İlgili Tarihi Konular” başlıklı 25 sayfalı bu belge Giriş ve Sonuç hariç aşağıdaki 7 bölümden oluşmaktadır.

  1. Xinjiang, (Doğu Türkistan) Çin’in ayrılmaz bir parçasıdır.
  2. Xinjiang’da, hiçbir zaman “Doğu Türkistan” olmadı.
  3. Xinjiang ‘daki etnik gruplar Çin milletinin bir parçasıdır.
  4. Uygurlar uzun süreli göç ve entegrasyon sonucunda oluşmuştur; Türk değillerdir.
  5. Xinjiang etnik kültürleri Çin kültürünün bir parçasıdır.
  6. Xinjiang ‘da çoklu dinler uzun süre hep birlikte var olmuştur.
  7. İslam, Uygurların ne yerli ne de tek inanç sistemidir: İslam, Arap İmparatorluğu tarafından yayılmış ve dayatılmıştır.

Reddiye:

Doğu Türkistan:
Uygur bölgesi için coğrafi bir ad olarak asırlardır “Doğu Türkistan” terimi kullanılmaktadır. Ayrıca “Doğu Türkistan” adıyla 1933-1934 yılları arası ve 1944-1949 yılları arasında hüküm süren iki cumhuriyet kurulmuştur.

Uygurların Türklüğü:
Uygurların uzun süreli göç ve entegrasyon sonucunda oluşmuş olması doğrudur. Ancak bu göçler ve entegrasyonlar yine de eski Uygurlar ile diğer Türk boyları arasında yaşanmıştır. Ayrıca Sultan Satuk Buğra Han, Mahmut Kaşgarı, Yüsuf Has Hacip, Nevayi … vs. türklüğün mimarlarının yaşadığı toprak, konuştuğu dil, yarattığı uygarlıkların doğrudan mirasçıları olan Uygurlar, Türk kökenli olduğundan her zaman gurur duyan soyunu unutmamış bir halktır.

İslamiyet’in Kabulü:
840’lı yıllarda Uygurlar başta olmak üzere Türk kabilelerin bir araya gelmesiyle Karahanlılar Devleti kurulmuştur. Orta Asya’yı ve Samanilerin yıkılmasının ardından Maveraünnehir’i hâkimiyetleri altına alan Karahanlılar, tarihî kaynaklarda İslamiyet’i kabul eden ilk Türk hanedanlığı olarak geçmektedir. 944-945 yıllarında İslamiyet’i resmen kabul ettikleri tahmin edilen Karahanlılar zamanında Araplar ile siyasi sıcak temaslar içinde bulunmamıştır. Sultan Satuk Buğra Han İslami kabul eden ilk kağandır, ama daha önce halkın da büyük bir kısmı İslami kendiliğinden benimseyerek bir Müslüman yöneticini kabul edip destekleyecek bir ortamı hazırlamış bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *