DOĞU TÜRKİSTANLI KIZLAR ÇİNLİLERLE ZORLA EVLENDİRİLİYOR

0

Editör Notu: Asil Türk milletinin en şerefli kavimi olan Doğu Türkistanlılar, hiç bir zaman yabancı kavimlerle kolaylıkla evlilik kurmamıştır. Hele hele gayri Türk ve gayri Müslim kavimlerle evlenmeleri söz konusu bile değildir. Tarihte Doğu Türkistanlı kızlarla evlenmek isteyen Çinli hakimler büyük ayaklanmalara sebep olmuş ve kahraman Türk kızları tarafından yatağında öldürülmüştür. Kaşgarlı kahraman Türk kızı Nazigum’un iffetini korumak için canından vaz geçmesi esirlerdir destanlara konu olmuştur. Uçturfanlı sayıları sadece yedi olan Türk kızları da yüzlerce Çinli askerleri yer ila yeksan etmiştir. Günümüzde ise Türk erkeklerini kamplara ve zindanlara atarak korumasız kalan Türk kızlarına ellerini uzatan Çinliler bütün bunların bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Kahraman Doğu Türkistan halkı tarihinin en zor ve karanlık sürecinden geçerken her fırsatta insanlığa karşı üstlenmiş olduğu sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. Çinliler bütün bu çabalarına rağmen Türk milletini yok etme rüyasına ulaşamayacaktır. tarih her şey not alarak çarkını döndürürken, bu zulme sessiz kalan, Doğu Türkistan Türklerinin yok olmasını göze alanları zaman defterine kaydetmektedir.

Oyçan-Haber Uygur 17 Kasım 2018

 

Müslüman Doğu Türkistan Türklerinin soyunu bitirmeye çalışan Çin Hükümeti bir yandan Türkleri kadın-erken, genç-ihtiyar demeden Nazi kamplarına toplayarak her türlü işkenceyle soykırım yaparken; Öbür yandan tamamen asimile edebilmek için Uygur Türkü kızları Çinlilerle evlenmeye zorlamaktadır.

Çin komünist rejimi’nin Doğu Türkistan’daki Vahşi zulmü 70 senedir devam ediyor. Şimdi bu zulüm politikalarına bir yenisi daha eklendi. O da Uygur Türkü kızların mecburi bir şekilde Çinlilerle evlendirilmesi…

 

Çin medyalarına yansıyan ve sosyal medyalarda paylaşılan haberlere göre, Çin rejimi şu anda Doğu Türkistan’da Uygur Türkü kızlarını  etnik Hanzu (Han Chinese) Çinlisiyle  zorlu bir şekilde evlendirme politikası uyguluyor. Bu politika kapsamında Uygur Türkü kızlara ve Onların ailelerine baskı yapılıyor, tehditler ediliyor.  Çinlilerce sunulan evlilik talebini reddeden  aileler ve onların kızları “Etnik Ayrılıkçı” ya da “Radikal Dinci”  olarak suçlanarak hapis yada toplama kampına atılıyor. ama yine de kızları zorla evlendiriyor. bunun medyadaki adı evlendirmek olsa da, bu eylem kişinin evlenme ve yaşama hürriyetini gasp ederek  tecavüz etmekten başka bir şey değildir.

Alınan haberlere göre, Açık hava hapishanesine ve dünyanın en vahim polis ülkesine dönüştürülen Doğu Türkistan’da yüz binlerce Türk gençler sudan bahanelerle ağır hapis cezasına çarptırılmaktadır.

BM raporu ve birçok önemli uluslararası medyaların haberlerine güre, şu anda Doğu Türkistan’da, Çin’in işgal güçlerine potansiyel tehdit olarak algılanan milyonlarca Uygur ve kazak Türkleri kaç senedir Nazi tarzı toplama kamplarında tutulmaktadır.

 

 

Aynı zamanda kampın dışında kalan ve her an tutuklanma riski olan Türk ailelere kızlarını Çinlilerle evlendirme yönünde resmi makamlarca tehditler sunuluyor. yok edilme tehlikesinden korkan aileler kızlarını çaresiz Çin devletinin Çinlilerle evlendirmesine teslim etmek zorunda kalıyor. Baskı altındaki masum kızlar da Anne-babalarını ve kardeşlerini kurtarmak için Çinlilerle evlenmeyi kabul etmek zorunda kalıyor. Bölgeden gelen haberlere göre, bu tür uygulamalar gittikçe şiddetini arttırmaktadır. Evliliğe zorlanan kızlar yüksek sesle ağlama şansına dahi sahip değildirler.

HABER UYGUR AJANSI 17 KASIM 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *